Vilket är det billigaste öppna stadsnätet i Skåne?

Facebooktwitterlinkedinmail

Fiberoptics

Jag har roat mig med att göra en jämförelse mellan samtliga stadsnät i Skåne och har då jämfört priserna för den troligen vanligaste Internettjänsten för privatpersoner: 100 Mbit/100 Mbit.

Olika roller i värdekedjan

Olika kommuner har valt olika lösningar på vilken roll de tar i värdekedjan där vissa har ”outsourcat” allt till en kommersiell aktör men på det stora hela har de flesta kommuner, enligt mig, fattat det kloka beslutet att åtminstone äga det passiva nätet (dvs den fysiska fiberkabeln).

Många har sedan valt att låta någon annan agera kommunikationsoperatör (KO) och därmed inte behöva hantera dialogen med slutkonsumenter och tjänsteleverantörer (TL).

De enda kommuner som själva agerar som KO i den egna kommunen är Landskrona och Helsingborg med skillnaden att Öresundskraft agerar i flera kommuner.

Andra kommuner har valt lokala spelare som agerar KO, bland dessa kan nämnas Bjäre Kraft, Öresundskraft, Teleservice, Skåne öppna stadsnät och Sydantenn.

De nationella spelarna IP-Only(som ägs av EQT), Itux (som ägs av Comhem), Open Universe (som ägs av Telenor) och Telia agerar i flera nät och över kommungränser i olika delar av Skåne. I Telias fall agerar man även under namnet Zitius.

Via Europa som är inom ”Jonas Birgersson sfären” är KO i Hässleholms stadsnät.

Vem är då billigast?

Jag har jämfört priserna för en 100/100 tjänst, utan rabatter/kampanjer för de olika KO och slagit ihop tjänsteavgift med eventuell nätavgift (i vissa nät är denna separerad från tjänsteavgiften)

Den billigaste 100/100 tjänsten får man från Bredband2 i Skåne Öppna stadsnät som driver ett öppet stadsnät i Kävlinge, Lund och Svalövs kommun.

Sett över samtliga nät så Universal och Bredband2 de tjänsteleverantörer som har lägst priser.

Det nätet med högst pris på den billigaste tjänsten var Telia Öppen fiber (119 kronor dyrare per månad jämfört med Bredband2 i Skåne Öppna Stadsnät)

Skillnaden mellan det billigaste Bredband2 priset i det nät som var billigast respektive dyrast var 101 kronor!

Skillnaden mellan den billigaste tjänsten i Telias nät jämfört med IP onlys nät är 70 kronor trots att det är samma tjänsteleverantör, Universal.

KO TL Kostnad Differens
Skånes öppna stadsnät Bredband2 218 kr 0 kr
IP Only Universal 267 kr 49 kr
Via Europa Bredband2 268 kr 50 kr
Landskrona Energi Bredband2 268 kr 50 kr
Sydantenn Bahnhof 279 kr 61 kr
Zitius Universal 287 kr 69 kr
Teleservice Teleservice 290 kr 72 kr
Öresundskraft Riksnet 299 kr 81 kr
Open Universe Aardnet 299 kr 81 kr
Bjäre Kraft Bitcom 315 kr 97 kr
ITUX Universal 319 kr 101 kr
Öppna stadsnät Sverige Bredband2 319 kr 101 kr
Telia Universal 337 kr 119 kr

Hur kan det då skilja så mycket i näten? Det beror ju bland annat på konkurrensen i nätet bland tjänsteleverantörerna men även på vilka relationsavgifter som kommunikationsoperatörerna vill ha från tjänsteleverantörerna.

Sedan beror det ju även på storleken på näten. Rent generellt så verkar det ju som att ju större användarbas man har desto dyrare tjänstepriser. Här avviker IP-only positivt från konsumentens perspektiv. Frågan är ju om dessa låga priser kommer bestå över tid när investerare vill ha avkastning på sina investeringar? Jämför utvecklingen på elnätssidan.

Olika TV lösningar i olika nät

Vidare så har ju olika nät olika antal tjänsteleverantörer och detta blir extra tydligt om man tittar på vilka TV lösningar som finns i respektive KOs nät:

KO Telia Comhem Boxer Bredbandsbolaget/Canal Digital Viasat
Skånes öppna stadsnät Nej Nej Nej Nej Ja*
IP Only (nationell KO) Nej Ja Ja Ja Ja
Via Europa Nej Nej Nej Nej Ja*
Landskrona Energi Nej Nej Ja Nej Ja*
Sydantenn Nej Nej Nej Nej Ja*
Zitius (Nationell KO) Ja Ja Ja Ja Nej
Teleservice Nej Nej Nej Nej Nej
Öresundskraft Ja Nej Ja Ja Ja
Open Universe (Nationell KO) Nej Ja Nej Ja Ja
Bjäre Kraft Ja Nej Nej Ja Ja
ITUX (Nationell KO) Nej Ja Nej Ja Ja
Öppna stadsnät Sverige Nej Ja Ja Ja Ja
Telia (Nationell KO) Ja Nej Ja Nej Ja

Så om man tittar på de nät där KO hade de lägsta avgifterna så saknas de stora TV leverantörerna vilket också är en avvägning på vilken KO man helst vill ha (om man har möjlighet att välja).

OBS! Notera att i vissa nät levereras vissa TV tjänster via Connect TV tjänsten och inte via direkta avtal mellan TL och KO. Dessa tjänster är markerade med ”Ja*”. Notera vidare jag enbart jämför priserna på en tjänst. För andra tjänster så kan helt andra priser gälla från nät till nät.

Delamaro Consulting är en oberoende konsult som fokuserar och brinner för digitalisering i alla dess former och där snabbt bredband till alla är förutsättning.