Varför är dataanalys viktigt?

Facebooktwitterlinkedinmaildatakvalitet

Dataanalys behövs när man ser på fakta:
– 68 % av företag har inte identifierat eller försökt att mäta sin säljtunnel (1)
– 50 % av alla affärsbeslut är felaktiga (2)
– Bara 4 av 10 chefer förlitar sig på data(3)

Vad säger detta oss? I dagens företagande är data mer tillgängligt än någonsin tidigare och måste ses som en källa för att göra bättre beslut.

Genom att undersöka er data och förstå samband och kopplingar bland olika parametrar så kommer ditt företag prestera ännu bättre!

Tre sätt att börja jobba med din data

1. Analysera din digitala data med hjälp av Google Analytics. Även om verktyget nästan börjar bli för avancerat så är grunderna ganska enkla att förstå.

2. Satsa på datakvalitet. Det gamla uttrycket shit in, shit out stämmer verkligen när det kommer till dataanalys.

3. Satsa på ett bra och enkelt Business Intelligence verktyg där det är lätt att koppla upp datakällor utan att behöva vara dataingenjör. Google Data Studio är enkelt om din verksamhet fokuserar enbart online. Om du däremot även har en massa andra data källor skulle jag rekommendera Microsoft Power BI som är det enklaste verktyget jag har använt hittills.

1. http://sherpablog.marketingsherpa.com 2012
2. Paul Nutt: ”Managers fail about half the time when they make business decisions involving their organization!
3. PWCs global data & analytics survey 2014