Tjänster

 

Delamaro Consulting har lång och bred erfarenhet av strategi, internationell affärsutveckling och digitalisering både inom e-handel, Internetmarknadsföring och IT.

Om ditt företag har behov inom dessa områden så åtar sig Delamaro Consulting styrelseuppdrag, deltagande i advisory boards, fungera som ett strategiskt bollplank eller operativt ta ansvar för hela eller delar av företagets digitala närvaro.

Med våra kunskaper inom IT och Internet så kan vi hjälpa företag inom alla branscher att göra strategiska vägval för teknik och tjänster inom dessa områden.

Våra verksamhetsområden

Digitalisering: strategi Digitalisering: Strategi och rådgivning

Process och systemintegration Digitalisering: Process och Implementation

Digitalisering: Projektledning

Interim Management Interim Management