Flash eller GIF banners?

Man kan tycka att en interaktiv banner borde väcka mer intresse hos besökaren genom att dom kan göras interaktiva, rörliga och flerdimensionella än vad en statisk GIF banner kan göra. …