Systemintegration krävs för bra digitala lösningar!

Facebooktwitterlinkedinmail

process och systemintegration

Systemintegration krävs för att få till bra digitala lösningar. I tidigare artiklar om datakvalitet, dataanalys och digital närvaro beskrivs behoven hos många företag. För att få till bra lösningar krävs ofta att företagets interna system integreras och byggs samman.

Systemintegration kan göras på många olika sätt

Direktsammankoppling
Innebär att unika för varje integration genom databasfrågor i respektive system kopplar ihop systemen. Innebär även att själva transaktionshanteringen (skapa, ändra, ta bort, schedulering med mera) måste skapas)

Via API (Application Programming Interface)
vilket är en specifikation för hur ett system kan kommunicera med andra system, framtagen av respektive systemleverantör). Transaktionshanteringen måste också skapas precis som vid direktsammankoppling.

Via mellanlager
Ett mellanlager innebär att man bygger en separat kund eller systemspecifik databas mellan systemen som gör att själva transaktionsöverföringen kan kontrolleras på ett annat sätt än om man kopplar ihop systemen direkt eller via API. Ett mellanlager kan användas mellan två eller flera system. Även här måste transaktionshanteringen skrivas om man inte kan använda inbyggda lösningar i respektive operativsystem.

Via transaktionsplattformar
En transaktionsplattform är en kommersiellt såld programvara som skall underlätta integrationen mellan olika system och där det redan finns ett antal färdiga integrationer gjorda. Exempel på denna typ av plattformar är Zapier, Automate, Microsoft Flow, Conexio, Stamplay, Workato, Piesync, Onesaas med flera.

Eftersom systemintegration kan vara tidskrävande och avancerat så gäller det att eftersträva så tydliga gränssnitt som möjligt där de olika systemen är ”ägare” för olika delar av datamodellen. Detta underlättar arbetet med att bestämma hur integrationerna skall se ut mellan systemen.

Vidare är systemintegration ett sätt att underlätta för personalen att hitta alla information på färre ställen istället för att behöva söka i flera olika system.

Några tips för att göra era systemintegrationer bättre

1. Gör en systemkarta där alla era system finns med. Finns oftast fler än vad ni tror.

2. Etablera systemägare och systemansvariga så att det finns en tydlig ägarstruktur för de olika systemen och även för ägarskapet för olika delar av datamodellen.

3. Beskriv ett framtidsläge för hur du vill att er systemkarta skall se ut.

4. Förankra framtidsläge och ägarskapet i ledningsgruppen för företaget.

5. Definiera hur integrationerna skall byggas och bygg en arkitektur för detta samt välj verktyg

6. Säkerställ datakvaliteten i systemen så att det går att nyckla ihop olika typer av begrepp. Dåligt datakvalitet är en mycket försvårande omständighet för att få systemintegrationer att fungera på ett bra sätt.

7. Leverera små framsteg till verksamheten hela tiden. Alla kommer inte ha helhetsbilden klart för sig och det kan svårt att förstå och få engagemang när ”det inte händer något”. Genom att leverera små framsteg så får ni organisationen med er.

8. Håll koll på kostnaderna. Genom att ha tänkt igenom upplägget innan så kan ni hålla kostnaderna inom kontroll.

Delamaro Consulting är ett företag som arbetar med digitalisering och kan hjälpa till med systemintegrationsprojekt antingen själva eller med vår samarbetspartner Addchain som bidrar med sina erfarenheter inom affärssystem och IT ledning. Läs mer om deras syn på systemintegration här.