Delamaro Consulting har sedan många år bred erfarenhet från många olika typer av verksamheter och har alltid arbetat i gränslandet mellan teknik och verksamhet.