Hur smart är det att välja teknik innan funktion? LoRa feber inom Stadsnätssverige

Facebooktwitterlinkedinmail

Det råder IOT feber inom stadsnäts Sverige där det mest hypade just nu är LoRa. LoRa är en trådlös teknik med många fördelar såsom lång räckvidd, låg energikonsumtion och billig implementation men vänta lite nu, börjar vi inte i fel ända?

Användarbehov

Var finns användarbehoven som alltid skall vara i centrum? När jag ser flera av de föreslagna applikationsområdena så tar jag mig för pannan. Hur kommer detta komma till kommersiell användning och hur kommer affärsmodellerna se ut?

För tidigt teknikval

Vidare så tror jag att det är alldeles för tidigt att göra ett teknikval eftersom hela marknaden är omogen och det finns flera konkurrerande tekniker som alla har sina starka förespråkare.

Ramverk

Jag har satt ihop ett ramverk för att kunna jobba med tillämpningsområdena för att följa teknikutvecklingen inom olika segment och applikationsområden för att på sikt kunna utkristallisera de ledande teknologierna inom olika områden. Så ja, det kommer inte finnas EN teknologi som kommer kunna appliceras på alla användningsområden utan som vanligt flera.

Ramverket är byggt i ett antal dimensioner:

1. Vilken typ av Smarthet?
• Smart hem
• Smart fastighet
• Smart stad/stadsdel

Jag tror att det kommer finnas olika applikationsområden som skiljer sig åt i hemmet, fastigheten och staden även om vissa applikationsområden kan överlappa.

2. Rör det sig om utom eller inomhusmiljö där användningsområdet skall appliceras?
Jag tror att det finns olika möjligheter och val baserat på om det är utomhus med fri sikt eller i en källare eller brunn. Det är helt enkelt så att alla tekniker inte lämpar sig för allt.

3. Vem är kunden?
Jag tror att aktörerna och teknikerna kommer vara olika beroende på om kunden är privatperson, offentlig verksamhet, fastighetsägare eller företag.

Utifrån dessa tre dimensioner så har jag tillsammans med mina kunder börjat definiera dels vilka applikationsområden vi ser i olika delar av matrisen och slutligen, inte först, vilka tekniker vi tror kommer appliceras på dessa applikationsområden.

Relevanta tekniker för smarta hemmet

Att t ex tro att LoRa kommer spela en viktig roll i det smarta hemmet hos konsument tror jag inte på utan där finns det andra mer relevanta tekniker såsom zigbee, z-wave, wifi, 868 Mhz osv som dessutom backas upp av företag som vill äga det smarta hemmet såsom IKEA, Philips, Samsung, Google, Microsoft, Logitech och Amazon.

LoRa direkta konkurrenter

På LoRa:s hemmaplan (utomhus, lång räckvidd) så finns ju även konkurrens från både

NarrowbandIOT som backas upp av t ex mobiloperatörerna. Flera applikationsområden som båda förespråkare tar upp som ”sina” referenser används även av konkurrerande tekniker. Vem har mest muskler att övertyga dessa leverantörer vilket som är den bästa tekniken? En bra jämförelse mellan NarrowbandIOT, LoRa och ett tredje alternativ Sigfox hittar ni här.
– I USA och Asien är Wi-Sun på frammarsch. En jämförelse från deras sida med LoRa och NarrowbandIOT hittas här.

Välfärdstjänster i hemmet

Om vi tittar på det smarta hemmet ur ett offentligt perspektiv (t ex för vård och omsorg) så kommer det finnas andra krav än på konsumentsidan. Dessa krav rör till exempel driftsäkerhet och funktionalitet vilket gör att vi kommer se andra typer av kombinationer av tekniker än vad vi ser på konsumentsidan.

Sammanfattning

Jag tror definitivt att det finns utrymme för LoRa som många stadsnät satsar på men det kommer behövas fler tekniker. Som alltid bör man utgå från verksamhetens behov och lösa dessa problem istället för att försöka applicera ny teknik på problem som verksamheten antingen inte upplever alls eller som ett litet problem.

Vidare tror jag man skall hålla dörrarna öppna för de konkurrerande teknikerna eftersom de kommer generera mastaffärer til stadsnäten vilket kan vara en bättre eller lika bra affär som att bygga och drifta ett eget LoRa nät.

Publicerad i IOT