Digital Strategi

Delamaro Consulting har lång erfarenhet av att integrerar digitalisering i ert affärsstrategiarbete och använder väl beprövade metoder för att gemensamt ta fram handlingsplaner som är anpassade för er verksamhet.

Arbetet bedrivs antingen som digitala kanalanalyser där vi genomlyser er digitala närvaro i olika dimensioner och baserat på detta så blir resultatet en digital handlingsplan.

Den digitala handlingsplanen kan sedan utföras av er själva, av Delamaro Consulting eller av annat företag, helt och hållet baserat på era krav och önskemål.

Den digitala handlingsplanen levereras i tre varianter: Small, Medium och Large baserat på behoven och storleken på ert företags verksamhet.

Arbetet kan även bedrivas som en integrerad del av ett längre åtagande där vi parallellt med att praktiskt arbeta med den digitala närvaron även tittar strategiskt var vi skall.