Har du och ditt företag den digitala kompetens som krävs?

Facebooktwitterlinkedinmail

Digital kompetens är och kommer vara en efterfrågad vara när kunder, myndigheter, leverantörer och kollegor ställer mer och mer krav.

Digital kompetens - Delamaro Consulting

Vad är då digital kompetens?

Digital kompetens kan definieras som de förmågor, kunskaper och förståelse som möjliggör kritiskt, kreativt, insiktsfullt och säkert användande av digitala teknologier i samtliga aspekter av livet.

Digital kompetens är mångfacetterat där flera olika aspekter måste täckas:

– Kreativitet
– Kritiskt tänkande och utvärdering
– Kulturell och social förståelse
– Samarbete
– Förmåga att hitta och selektera information
– Effektiv kommunikation
– Data säkerhet
– Rena funktionella färdigheter

Skolan har, och tar, ett stort ansvar för att våra barn och ungdomar skall bli ”digitala infödingar” men hur skall vi göra med alla oss andra som har 10,20 eller 30 år kvar i arbetslivet men inte fått lära oss digital kompetens i skolan?

Företagen måste tillsammans med individen ta ansvar för detta och inte vara rädda för förändringen utan omfamna den.

Detta kan göras på olika sätt: ge möjlighet till utbildning, ge möjlighet att testa nya system som finns i testversioner, ta ansvar för att lära sig mer som individ. Den tid, som kanske först ses som en kostnad, kommer visa sig vara en mycket klok investering.

För att läsa mer om detta rekommenderas artikeln Digital literacy across the curriculum

Slutligen några tips på vägen:
– var orädd, våga prova, tekniken bits inte
– var nyfiken, ställ frågor för att lära dig mer
– var klok, all tekniska lösningar är inte bra så det går att säga nej men av rätt orsaker
– ta ansvar, ansvaret för den digitala kompetensen ligger framförallt på individen

Delamaro Consulting hjälper företag att höja sin digitala kompetens.

Kontakta oss gärna för mer information.