Den fjärde industriella revolutionens konsekvenser

Facebooktwitterlinkedinmail

Den fjärde industriella revolutionen kommer få stora konsekvenser och jag tror inte att de flesta av oss riktigt förstår vad det kommer innebära.

Många arbeten kommer försvinna och så mycket som upp till 50 % av alla arbetsuppgifter kommer i framtiden att skötas av robotar och artificiell intelligens.

Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas.

Många andra arbetsuppgifter kommer ersättas eller förändras som följd av teknikutvecklingen.

Tre tidigare revolutioner

Vi skall dock inte glömma att det inte är första gången vi går igenom en transformation som denna:

Mekaniseringen av jordbruket

Mekanisering av jordbruk
” ”

Mekanisering av jordbruket, möjligheten till vatten och ångkraft förändrade förutsättningarna och sättet våra förfäder arbetade på i grunden.

Massproduktion – löpande band

Löpande band
” ”

Massproduktionen i form av löpande band produktion och möjligheten till elektricitet överallt skapade nya möjligheter

Datorisering och automatisering

datorisering
” ”

Datoriseringen och automatiseringen gjorde att stora delar av industrin förändrades och många av de tidigare tunga arbetsuppgifterna är idag hela annorlunda.

Alla dessa tre revolutioner har inneburit stora förändringar för människan men frågan är om vi inte står för en ännu större utmaning nu. Alla de tidigare har inneburit förändringar för människan i form av var dom kan utföra sitt arbete och vilka utbildningsmässiga krav som ställs för att kunna utföra sitt arbete.

Den revolutionen som pågår nu innebär dock en ännu större förändring: människan behöver kanske inte jobba i den utsträckning som vi gör idag. Detta innebär att vi måste hitta en identitet i något annat än vårt arbete vilket för många kommer vara en mycket stor omställning.

Drivkrafter för förändringen

Vilka drivkrafter har vi då för denna nya revolution? Några bidragande orsaker är:

• Mobilt internet och molnteknologi
• Big data
• Nya energikällor och tekniker
• Sakernas Internet (Internet of Things)
• Crowdsourcing
• Avancerade robotar och autonoma transporter
• Artificiell intelligens och maskininlärning
• Avancerad produktion och 3d utskrifter
• Avancerade material, bioteknik och genomics

Dvs det är många olika saker som tillsammans bidrar till de förändringar vi ser.

Dimensioner för förändring av arbetslivet

För att beskriva hur teknologin kommer förändra arbetslivet kan man utgå från två dimensioner:

En är att många av de arbetsuppgifter som har utförts av människor kommer i en ökande grad utföras av maskiner: robotar, kognitiva maskiner, enkel programvara på din dator.

Den andra är hur vi kommer organisera arbetet. Det tar oss från fulltids anställning, vilket har varit det vanligaste sättet att försörja sig, till en stor blandning av frilans och tillfälliga lösningsarrangemang. Detta kommer ställa stora krav på individen.

Så den stora skillnaden är att alla tidigare tekniska framsteg har lett till nya möjligheter för människan. Men den här gången kommer maskinerna ta över flera av våra arbetsuppgifter vilket kommer vara en mycket stor utmaning.

Hur kommer vårt samhälle hantera alla de människor som inte vill, kan eller orkar vara med på dessa förändringar? Det är nog vår tids största utmaning.

Källor:
The digital future of work: What will automation change?
Stiftelsen för strategisk forskning: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige