nätverkande

Digitala trender 2014 – uppföljning

Ännu ett år har gått och det är dags (lite sent) att följa upp mina förväntande digitala trender 2014. Jag definierade 10 trender inför 2014: Kompetentare köpare Business Intelligence gör …

Digitala trender 2014

Bättre sent än aldrig så kommer här vad jag ser som digitala trender 2014. De är ej listade i någon specifik ordning. Digitala trender 2014 – 1. Kompetentare köpare Trend …