Är digital närvaro något för ditt företag?

Facebooktwitterlinkedinmail

Enligt undersökningar så ser bara 24 procent av småbolagen en positiv ROI av att vara på Facebook och ha en digital närvaro. Endast 49% av småföretagen i USA har en Facebooksida. Av de som har en sida menar majoriteten att de inte får ut ett mervärde av att finnas i det sociala nätverket.

Samtidigt så spenderar 75 % av dessa företag mindre än 2 timmar i veckan på de digitala kanalerna.

Vad krävs för att vara intressant?

Det innebär att det finns en besvikelse på vad man som företagare får ut av att finnas på de digitala kanalerna men för att vara intressant krävs:
Snabb responstid. Kunderna förväntar sig snabba svar, i många fall även utanför vanliga kontorstider. Detta kan vara svårt att hinna med som litet och medelstort bolag men genom effektiv användning av verktyg och hjälp utifrån går detta att lösa på ett bra sätt.
Hög grad av aktivitet. För att synas för kunderna krävs att kontinuerligt leverera relevant information i de sociala kanalerna. Som litet eller medelstort bolag kan det vara svårt att hinna med och ha kunskapen kring att göra. Man måste hela tiden producera nytt relevant material i olika former för att nå sin målgrupp.

På det lilla eller mellanstora företaget är det svårt att avdela en person till att bara, eller ens huvudsakligen, jobba med den digitala närvaron. Det är därför ett mycket bättre alternativt att ta hjälp utifrån genom att köpa delar eller hela det digitala arbetet. Det kan handla om allt från produktion av innehåll, moderering av dina digitala kanaler eller analys av den digitala närvaron.

Delamaro Consulting erbjuder tjänster till företag som behöver hjälp med sin digitala närvaro. Det kan vara allt från strategi, planering eller genomförande och tjänster köps på kran. Du betalar exakt för vad du behöver utan bindningstid!

Källa: Källa. http://www.dagensanalys.se/2017/05/for-sma-bolag-ar-inte-facebook-ratt-kanal 2017-05-16